jueves, enero 26, 2006

Anuncios TV

ANUNCIS DE TELEVISIÓ

La televisió és el mitjà de comunicació amb més audiència i més influent de tots.

Per aquest motiu les institucions públiques han optat en més d’una ocasió d’introduir anuncis televisius de les seves campanyes, com ara evitar accidents de trànsit o fonamentar l’ús del català. Seguint aquesta línia, s’ha considerat precís difondre anuncis per la televisió en aquest projecte contra el bullying. Concretament s’elaboraran dos: un destinat als pares i l’altre als adolescents. Tots dos tenen el mateix objectiu, que és conscienciar als diferents subjectes per a prevenir el fenomen.


Anunci 1

La finalitat d’aquest anunci es demostrar als pares de com la seva conducta pot afectar la del seus fills. Per aquest motiu es representen comportaments no adequats d’uns pares que més tard són imitats pel seu fill a l’escola.

Hi haurà quatre actors: el pare, la mare, el fill i l'acosat. Els escenaris seran la casa de la família i l’aula de l’escola.Anunci 2

Aquest segon anunci, dirigit als adolescents, pretén conscienciar-los que tothom té defectes i virtuts i que en cap cas hi ha persones superiors o inferiors a un mateix. Amb aquesta finalitat es mostra un seguit de nois i noies que insulten al personatge que apareix a la següent escena.

Hi haurà 7 nois i noies entre 12 i 14 anys; tots ells apareixeran en un fons blanc.